DANE DO OPŁATY: 

Fundacja "Bądź Dobrej Myśli"

ul. Orzechowskiego 5

04-824 Warszawa

Numer konta: 42 1020 1127 0000 1202 0248 1380

W treści przelewu (w miejscu "tytułem") należy wpisać imię i nazwisko osoby, za którą jest opłata.

Prosimy o niedokonywanie opłat grupowych. Opłatę należy uiszczać w systemie "jedna osoba-jedna wpłata". W przypadkach szczególnych prosimy o kontakt.

Dokonanie opłaty jest potwierdzeniem udziału w rekolekcjach. Wejście na halę, w której odbywają się Rekolekcje następuje po okazaniu na miejscu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, a następnie otrzymaniu imiennego identyfikatora. Osoby, które dokonają opłaty po dniu 21.09 mogą być proszone o okazanie dowodu wpłaty.