• Home
  • Dobre treści
  • Ważne tematy

Ostrzeżenie przed czasem antychrysta.

Fragment wywiadu ze śp. o. Joachimem Badeni OP pt.  "Uwierzcie w koniec świata! Współczesne proroctwo o powtórnym przyjściu Chrystusa".

Antychryst będzie robił wrażenie, że jest bogiem. Być może będzie skutecznie rządził światem, lepiej niż ktokolwiek przed nim – czyli będzie to taka pokusa doskonałych rządów antychrysta. Kim będzie współczesny antychryst? Jak go rozpoznać? Może ojciec wymienić jego cechy?

Czytaj więcej

Co z dziećmi, które zmarły bez chrztu?

Co z dziećmi, które zmarły bez chrztu?

Znajomym umarło dwumiesięczne dziecko. Nastąpiło to niespodzianie, kiedy nie było jeszcze ochrzczone, co spowodowało u nich duże poczucie winy. Pod wpływem ich nieszczęścia, chodzą mi po głowie myśli następujące: czy to możliwe, żeby zbawienie dziecka zależało od czegoś, na co ono nie ma wpływu? Przecież małe dziecko nie ma tu nic do powiedzenia. To od jego rodziców zależy, czy zechcą je zanieść do chrztu.

Czytaj więcej

"Bóg nie czeka na nas z pasem w ręku"

W Piśmie Świętym znajdujemy dwa polecenia, które wydają się sprzeczne: „Boga się bój” i „Nie bój się Boga”. Jak to właściwie jest: mamy bać się Boga czy nie?

Czytaj więcej

Pytanie o sens cierpienia

Pytanie o sens cierpienia

Wiara chrześcijańska z całą mocą głosi, że Bóg jest samą dobrocią i miłosierdziem, każdego z nas kocha szczególnie; nie tylko każdego zna po imieniu, ale Jego Opatrzność rozciąga się nad poszczególnymi wydarzeniami mojego życia. Jak to więc możliwe, że wszechmogący i miłosierny Bóg dopuszcza na nas cierpienie? Przecież cierpimy niekiedy potwornie, ponad - tak nam się przynajmniej wydaje - nasze siły, cierpią nawet niewinne dzieci! Jak to pogodzić z Bożą dobrocią i miłosierdziem?

Czytaj więcej

Zaufanie Bogu.

Zaufanie Bogu.

Wielu chrześcijan siada w Domu Bożym, marudzi i narzeka, jakby Bóg ich nie słyszał. Ale Bóg słyszy to narzekanie – oskarżenia, że nie troszczy się o nas, insynuacje, że nas opuścił.

Czytaj więcej

Wróżbiarstwo a wiara

Wróżbiarstwo a wiara

Ludzie od wieków starali się zajrzeć za zasłonę przyszłości i odkryć to, co przed nimi zakryte. Jednak wróżbiarstwo, w jakiejkolwiek formie, jest zawsze grzechem bałwochwalstwa, a nawet duchowego cudzołóstwa.

Czytaj więcej

Ateizm i racjonalizm a logika

Ateizm i racjonalizm a logika

Błędy logiczne ateistów i racjonalistów.

Ateiści i racjonaliści twierdzą często, że ich światopogląd oraz powody, z których odrzucają oni nadprzyrodzoność, teizm, teologię, religię, Biblię i Boga, są „czysto logiczne”, „oparte tylko na samym rozumie i logice”, są „oczywistą samą logiką” itd. Kiedy jednak dokładnie przyjrzeć się tym powodom pod kątem logiki, to wtedy okazuje się, że owa negacja jest praktycznie w całości utkana z błędów logicznych.

Czytaj więcej

Wąż w sercu - rzecz o pokusach. Co dzieje się w człowieku zanim zgrzeszy?

Wąż w sercu - rzecz o pokusach. Co dzieje się w człowieku zanim zgrzeszy?

Co to się dzieje w człowieku, zanim zgrzeszy? Na ile ponosi on odpowiedzialność za to, co go do grzechu doprowadza? Jak zdemaskować pierwsze objawy uleganiu złu? I jak mu się w porę przeciwstawić?

Czytaj więcej

Doświadczenie religijne a ateizm

Doświadczenie religijne a ateizm

U początku czasów nowożytnych panowała zgodność między nauką i religią. U Galileusza pomimo różnych zadań, jakie im wyznacza , nie pozostają one w sprzeczności. Tam, gdzie osiągają pewność, nawzajem się wspierają. U I. Newtona nauka przysparza religii ważnego dowodu metodologii i podstawę w fundamentalnej religii. Jak to się stało, że czasy nowożytne przyniosły wrogość między nimi, aż po pojawienie się nowożytnego ateizmu? Galileusz, Kepler i Newton nie odrzucili Boga, a więc co?

Czytaj więcej

Spojrzeć w twarz Boga i nie umrzeć

Spojrzeć w twarz Boga i nie umrzeć

Bóg stał się człowiekiem – jest to jedna z największych i najpiękniejszych tajemnic chrześcijaństwa. Mówię o tajemnicy, bo nie da się jej do końca zrozumieć, ją trzeba całe życie zgłębiać. Oto sam Bóg zstąpił z wysokości na niskości, na najniższe niskości, poniżył się, umniejszył, ograniczył, ukrył w bezbronnym dziecku, które urodziło się rodzicom z niskiej klasy społecznej, wychowywało wśród palestyńskich wieśniaków, w kraju uciskanym przez zaborcę.

Czytaj więcej

Trzeba rozpalić ducha, którego otrzymaliśmy.

Trzeba rozpalić ducha, którego otrzymaliśmy.

Współczesne społeczeństwo jest poranione i permisywne, zatraciło też ludzkie i moralne wartości. Jest jak samochód bez hamulców, który nie trzyma się jezdni. Dzisiejszy człowiek, pozbawiony pokoju i radości, czuje się zagubiony. Nadmiernie akcentowana wolność i hasło „każdy robi, co chce” doprowadziły ludzkość do stanu bezprawia i samowoli.

                           Rozmowa z o. Jamesem Manjackalem

Czytaj więcej

Modlitwa, czyli co?

Modlitwa, czyli co?

Problem z rozumieniem modlitwy jest taki, że chcemy się zawsze modlić tak, jak modlimy się w kościele albo jakimś cichym kącie naszego mieszkania. Nie o to tutaj chodzi. Modlitwa nieustanna to głęboko ukryta świadomość, że nasze życie zawsze dzieje się przed oczami Bożymi i że w Jego obecności wciąż jesteśmy.

Czytaj więcej

Kilka słów o in vitro

Kilka słów o in vitro

In vitro jest i długo jeszcze będzie tematem wywołującym wiele dyskusji i polemik. Dyskusje te często uzależnione są od konkretnego światopoglądu i są niekiedy wykorzystywane do subiektywnych potrzeb polityczno-społecznych. Pomijając całą, szeroką problematykę in vitro, w kilku syntetycznych zdaniach spróbujmy odnieść się do najważniejszych kwestii.

Czytaj więcej

Żyć na co dzień w Duchu Świętym, czyli jak?

Żyć na co dzień w Duchu Świętym, czyli jak?

Cała tajemnica naszego życia chrześcijańskiego zaczyna się od chrztu świętego. Nie byłoby kapłanów, sióstr, naszych rodziców i nas, gdyby nie chrzest święty. W chwili przyjęcia tego sakramentu otrzymaliśmy Ducha Świętego, i od tamtej pory Jezus, prowadząc nas przez życie, jeszcze bardziej tę obecność odnawia, pogłębia, jeszcze bardziej nas ze sobą scala.

Czytaj więcej

Świętowanie niedzieli

Świętowanie niedzieli

Chrześcijańskie przeżywanie Dnia Pańskiego wykracza poza regularne uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii czy powstrzymanie się od pracy. Choć niektórzy ostatnie dni tygodnia – wraz z niedzielą – nazywają weekendem, traktując je jako czas odpoczynku i rozrywki, czas tylko dla siebie czy załatwiania spraw, których nie udało się zrealizować w tygodniu, to jednak, gdy patrzy się oczyma wiary, między niedzielą a dniami wolnymi jest ogromna i zasadnicza różnica.

Czytaj więcej

Nie rozwadniajmy chrześcijaństwa!

Nie rozwadniajmy chrześcijaństwa!

Chrześcijanin, kierując się wskazaniami własnej wiary, zdecydowanie odrzuca wszystko, co jest z nią sprzeczne lub co jej zagraża. (...) Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy.

Czytaj więcej

Czas odważnych chrześcijan.

Czas odważnych chrześcijan.

Wyzwania stojące przed Kościołem w Polsce są konsekwencją zachodzących na całym świecie zmian cywilizacyjnych. W nowych okolicznościach pojawiają się zadania, którym chrześcijanie stawiają czoło od dwóch tysięcy lat. Ten spór lub dialog dotyczy trzech kluczowych dla człowieka kwestii: Dlaczego przyszliśmy na ten świat? Co mamy tutaj do zrobienia? Co się stanie z nami po śmierci?

Czytaj więcej