DANE DO OPŁATY: 

Fundacja "Bądź Dobrej Myśli"

ul. Orzechowskiego 5

04-824 Warszawa

Numer konta: 42 1020 1127 0000 1202 0248 1380

W treści przelewu (w miejscu "tytułem") należy wpisać imię i nazwisko osoby, za którą jest opłata.

Prosimy o niedokonywanie opłat grupowych. Opłatę należy uiszczać w systemie "jedna osoba-jedna wpłata". W przypadkach szczególnych prosimy o kontakt.

Dokonanie opłaty jest potwierdzeniem udziału w rekolekcjach. Wejście na halę, w której odbywają się Rekolekcje następuje po okazaniu na miejscu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, a następnie otrzymaniu imiennego identyfikatora. Osoby, które dokonają opłaty po dniu 21.09 mogą być proszone o okazanie dowodu wpłaty.

 

 

Na pytanie o dokładną datę końca świata Pan Jezus odpowiada w sposób jednoznaczny: "O dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec" (Mt 24,36). Tak więc ten dzień jest wiadomy tylko Bogu. Każdy, kto mówi, że wie, jest kłamcą i wprowadza ludzi w błąd.

Czytaj dalej

Mistycy to ludzie szczególni: Boga najbliżsi, Bogiem żyjący i dopuszczani do Jego tajemnic. Bóg jest ich pasją, życiem i śmiercią. Stają na granicy przepaści pomiędzy widzialnym i niewidzialnym, by kosztować i rozkoszować się szczęściem zastrzeżonym. Dzięki nim burzony jest "zwyczajny" porządek rzeczy. Budzi się niepokój, który kwestionuje to, co dotychczasowe. Nasza wiara wydobywa się z uśpienia, zostaje rozbudzona i umocniona. Warto sięgać po pisma mistyków, bo ich słowa płomienne i szalone z miłości potrafią rozniecić Boski ogień.

Czytaj dalej

Słowa, które zaraz przeczytasz są prawdziwe. Ponieważ wypływają z serca Boga, mogą zmienić twoje życie - jeśli tylko na to pozwolisz. Bóg ciebie kocha - On jest tym Ojcem, którego szukasz przez całe życie. Oto list miłosny od Niego dla Ciebie.

Czytaj dalej

Jezus: "Dlaczego pozwalacie się niepokoić i wprowadzać w błąd? Oddajcie Mi swoje zmartwienia, a wszystko ucichnie. Zaprawdę powiadam wam, każde pełne ufności, prawdziwe i całkowite oddanie się Mi, przyniesie taki efekt, jakiego sobie życzycie i rozwiąże waszą trudną sytuację."

Czytaj dalej

 "Jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia"(Syr 2,1)

Ktokolwiek chce być prawym chrześcijaninem i nabyć prawdziwą cnotę, winien się przygotować na różnorakie pokusy, od których nawet Chrystus nie był wolny.

Czytaj dalej

Nigdy żadna dusza nie chce powrócić tu, na ziemię, ponieważ ich doświadczenie Boga jest o wiele jaśniejsze niż to, które my mamy tutaj. Nigdy nie chcą powrócić do ciemności, w której my żyjemy.

Czytaj dalej