• Home
  • Dobre treści
  • Warto przeczytać

"Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono..."

Na pytanie o dokładną datę końca świata Pan Jezus odpowiada w sposób jednoznaczny: "O dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec" (Mt 24,36). Tak więc ten dzień jest wiadomy tylko Bogu. Każdy, kto mówi, że wie, jest kłamcą i wprowadza ludzi w błąd.

Czytaj więcej

Gdzie się ukryłeś, o mój Boże?-Mistycy odpowiadają.

Gdzie się ukryłeś, o mój Boże?-Mistycy odpowiadają.

Mistycy to ludzie szczególni: Boga najbliżsi, Bogiem żyjący i dopuszczani do Jego tajemnic. Bóg jest ich pasją, życiem i śmiercią. Stają na granicy przepaści pomiędzy widzialnym i niewidzialnym, by kosztować i rozkoszować się szczęściem zastrzeżonym. Dzięki nim burzony jest "zwyczajny" porządek rzeczy. Budzi się niepokój, który kwestionuje to, co dotychczasowe. Nasza wiara wydobywa się z uśpienia, zostaje rozbudzona i umocniona. Warto sięgać po pisma mistyków, bo ich słowa płomienne i szalone z miłości potrafią rozniecić Boski ogień.

Czytaj więcej

List Boga Ojca do… Ciebie

List Boga Ojca do… Ciebie

Słowa, które zaraz przeczytasz są prawdziwe. Ponieważ wypływają z serca Boga, mogą zmienić twoje życie - jeśli tylko na to pozwolisz. Bóg ciebie kocha - On jest tym Ojcem, którego szukasz przez całe życie. Oto list miłosny od Niego dla Ciebie.

Czytaj więcej

"Oddajcie Mi swoje zmartwienia, a wszystko ucichnie."

Jezus: "Dlaczego pozwalacie się niepokoić i wprowadzać w błąd? Oddajcie Mi swoje zmartwienia, a wszystko ucichnie. Zaprawdę powiadam wam, każde pełne ufności, prawdziwe i całkowite oddanie się Mi, przyniesie taki efekt, jakiego sobie życzycie i rozwiąże waszą trudną sytuację."

Czytaj więcej

Jak zwalczać diabelskie pokusy ?

 "Jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia"(Syr 2,1)

Ktokolwiek chce być prawym chrześcijaninem i nabyć prawdziwą cnotę, winien się przygotować na różnorakie pokusy, od których nawet Chrystus nie był wolny.

Czytaj więcej

Co mówią dusze w czyśćcu cierpiące?

Co mówią dusze w czyśćcu cierpiące?

Nigdy żadna dusza nie chce powrócić tu, na ziemię, ponieważ ich doświadczenie Boga jest o wiele jaśniejsze niż to, które my mamy tutaj. Nigdy nie chcą powrócić do ciemności, w której my żyjemy.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie przed czasem antychrysta.

Fragment wywiadu ze śp. o. Joachimem Badeni OP pt.  "Uwierzcie w koniec świata! Współczesne proroctwo o powtórnym przyjściu Chrystusa".

Antychryst będzie robił wrażenie, że jest bogiem. Być może będzie skutecznie rządził światem, lepiej niż ktokolwiek przed nim – czyli będzie to taka pokusa doskonałych rządów antychrysta. Kim będzie współczesny antychryst? Jak go rozpoznać? Może ojciec wymienić jego cechy?

Czytaj więcej

Co z dziećmi, które zmarły bez chrztu?

Co z dziećmi, które zmarły bez chrztu?

Znajomym umarło dwumiesięczne dziecko. Nastąpiło to niespodzianie, kiedy nie było jeszcze ochrzczone, co spowodowało u nich duże poczucie winy. Pod wpływem ich nieszczęścia, chodzą mi po głowie myśli następujące: czy to możliwe, żeby zbawienie dziecka zależało od czegoś, na co ono nie ma wpływu? Przecież małe dziecko nie ma tu nic do powiedzenia. To od jego rodziców zależy, czy zechcą je zanieść do chrztu.

Czytaj więcej

"Bóg nie czeka na nas z pasem w ręku"

W Piśmie Świętym znajdujemy dwa polecenia, które wydają się sprzeczne: „Boga się bój” i „Nie bój się Boga”. Jak to właściwie jest: mamy bać się Boga czy nie?

Czytaj więcej

Pytanie o sens cierpienia

Pytanie o sens cierpienia

Wiara chrześcijańska z całą mocą głosi, że Bóg jest samą dobrocią i miłosierdziem, każdego z nas kocha szczególnie; nie tylko każdego zna po imieniu, ale Jego Opatrzność rozciąga się nad poszczególnymi wydarzeniami mojego życia. Jak to więc możliwe, że wszechmogący i miłosierny Bóg dopuszcza na nas cierpienie? Przecież cierpimy niekiedy potwornie, ponad - tak nam się przynajmniej wydaje - nasze siły, cierpią nawet niewinne dzieci! Jak to pogodzić z Bożą dobrocią i miłosierdziem?

Czytaj więcej

Zaufanie Bogu.

Zaufanie Bogu.

Wielu chrześcijan siada w Domu Bożym, marudzi i narzeka, jakby Bóg ich nie słyszał. Ale Bóg słyszy to narzekanie – oskarżenia, że nie troszczy się o nas, insynuacje, że nas opuścił.

Czytaj więcej

Wróżbiarstwo a wiara

Wróżbiarstwo a wiara

Ludzie od wieków starali się zajrzeć za zasłonę przyszłości i odkryć to, co przed nimi zakryte. Jednak wróżbiarstwo, w jakiejkolwiek formie, jest zawsze grzechem bałwochwalstwa, a nawet duchowego cudzołóstwa.

Czytaj więcej

Ateizm i racjonalizm a logika

Ateizm i racjonalizm a logika

Błędy logiczne ateistów i racjonalistów.

Ateiści i racjonaliści twierdzą często, że ich światopogląd oraz powody, z których odrzucają oni nadprzyrodzoność, teizm, teologię, religię, Biblię i Boga, są „czysto logiczne”, „oparte tylko na samym rozumie i logice”, są „oczywistą samą logiką” itd. Kiedy jednak dokładnie przyjrzeć się tym powodom pod kątem logiki, to wtedy okazuje się, że owa negacja jest praktycznie w całości utkana z błędów logicznych.

Czytaj więcej

Wąż w sercu - rzecz o pokusach. Co dzieje się w człowieku zanim zgrzeszy?

Wąż w sercu - rzecz o pokusach. Co dzieje się w człowieku zanim zgrzeszy?

Co to się dzieje w człowieku, zanim zgrzeszy? Na ile ponosi on odpowiedzialność za to, co go do grzechu doprowadza? Jak zdemaskować pierwsze objawy uleganiu złu? I jak mu się w porę przeciwstawić?

Czytaj więcej

Doświadczenie religijne a ateizm

Doświadczenie religijne a ateizm

U początku czasów nowożytnych panowała zgodność między nauką i religią. U Galileusza pomimo różnych zadań, jakie im wyznacza , nie pozostają one w sprzeczności. Tam, gdzie osiągają pewność, nawzajem się wspierają. U I. Newtona nauka przysparza religii ważnego dowodu metodologii i podstawę w fundamentalnej religii. Jak to się stało, że czasy nowożytne przyniosły wrogość między nimi, aż po pojawienie się nowożytnego ateizmu? Galileusz, Kepler i Newton nie odrzucili Boga, a więc co?

Czytaj więcej

Spojrzeć w twarz Boga i nie umrzeć

Spojrzeć w twarz Boga i nie umrzeć

Bóg stał się człowiekiem – jest to jedna z największych i najpiękniejszych tajemnic chrześcijaństwa. Mówię o tajemnicy, bo nie da się jej do końca zrozumieć, ją trzeba całe życie zgłębiać. Oto sam Bóg zstąpił z wysokości na niskości, na najniższe niskości, poniżył się, umniejszył, ograniczył, ukrył w bezbronnym dziecku, które urodziło się rodzicom z niskiej klasy społecznej, wychowywało wśród palestyńskich wieśniaków, w kraju uciskanym przez zaborcę.

Czytaj więcej

Trzeba rozpalić ducha, którego otrzymaliśmy.

Trzeba rozpalić ducha, którego otrzymaliśmy.

Współczesne społeczeństwo jest poranione i permisywne, zatraciło też ludzkie i moralne wartości. Jest jak samochód bez hamulców, który nie trzyma się jezdni. Dzisiejszy człowiek, pozbawiony pokoju i radości, czuje się zagubiony. Nadmiernie akcentowana wolność i hasło „każdy robi, co chce” doprowadziły ludzkość do stanu bezprawia i samowoli.

                           Rozmowa z o. Jamesem Manjackalem

Czytaj więcej