Prawa Autorskie

 

Copyright © 2015 Fundacja "Bądź Dobrej Myśli".

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis Fundacji "Bądź Dobrej Myśli" są własnością Fundacji "Bądź Dobrej Myśli" o ile nie zostały oznaczone inaczej.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ".

Zawartość ww. stron, oraz innych publikacji autorstwa Fundacji "Bądź Dobrej Myśli" podlega prawom autorskim Fundacji "Bądź Dobrej Myśli".

Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów. Fundacja "Bądź Dobrej Myśli" zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych przez Fundację "Bądź Dobrej Myśli" na tej stronie tylko w celach prywatnych.

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Fundacją "Bądź Dobrej Myśli".

Fundacja "Bądź Dobrej Myśli" zezwala na rozpowszechnianie zawartości tylko tych stron, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści pod warunkiem, że kopiujący będzie przestrzegał zaleceń podanych razem z zezwoleniem.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez Fundację "Bądź Dobrej Myśli" w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.