Informacja dla osób planujących przyjazd własnym samochodem

 

Hala, w której odbędą się rekolekcje dysponuje bardzo ograniczoną liczbą miejsc parkingowych (niedostępnych w dniu 24.03 - piątek).

Samochód będzie można pozostawić poza terenem hali zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

W przypadku pojawienia się możliwości pozostawienia samochodu w innym miejscu, informacja taka zostanie zamieszczona w tej zakładce.