Informacja dla osób planujących przyjazd własnym samochodem

 

Hala, w której odbędą się rekolekcje nie dysponuje miejscami parkingowymi.

W dniach 11, 12.06 (sobota, niedziela) dostępne będą miejsca parkingowe przy oraz na terenie Urzędu Wawer m. st. Warszawy - ul. Włókiennicza 54 (przy Urzędzie oraz na terenie Urzędu - wjazd przez bramę) - ok. 400 m. od miejsca rekolekcji. 

Samochód pozostawić można będzie poza terenem hali zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Informacje o innych miejscach, w których można będzie pozostawić samochód zamieszczane będą na bieżąco w tej zakładce.