Informacja dla osób planujących przyjazd własnym samochodem

 

Hala, w której odbędą się rekolekcje dysponuje bardzo ograniczoną liczbą miejsc parkingowych (niedostępnych w dniu 10.06 - piątek).

Miejsce, w którym można będzie pozostawić samochód zlokalizowane jest przy ul. Bysławskiej 95 - ok. 800 m. od miejsca rekolekcji.  

Ponadto w dniach 11,12.06 (sobota, niedziela) dostępne będą miejsca parkingowe przy oraz na terenie Urzędu Wawer m. st. Warszawy - ul. Włókiennicza 54 (przy Urzędzie oraz na terenie Urzędu - wjazd przez bramę) - ok. 500 m. od miejsca rekolekcji. 

Samochód pozostawić można będzie poza terenem hali i ww. miejscami zgodnie z przepisami ruchu drogowego.