Informacja dla osób planujących przyjazd własnym samochodem

 

Hala, w której odbędą się rekolekcje dysponuje bardzo ograniczoną liczbą miejsc parkingowych (niedostępnych w dniu 20.10 - piątek).

Miejsce gdzie można pozostawić samochód jest także przy ul. Kosodrzewiny 7 (w bezpośrednim sąsiedztwie hali). 

Samochód można pozostawić poza ww. miejscami zgodnie z przepisami ruchu drogowego.